Jongerenwerk

IMAG2203Het jongerenwerk is  groepswerk en individueel werk met jongeren is een laagdrempelige, beproefde en generieke methodiek. Deze methodiek houdt zich vooral bezig met de vrije tijd van jongeren. De vrije tijd biedt jongeren een leeromgeving waarin zij hun grenzen verkennen, experimenteren en hun identiteit kunnen vormen. Het is een domein waarin zij in grotere mate mogen bepalen met wie wat te doen en ze kunnen ontdekken wat zij leuk en niet leuk vinden.

Jongerenwerkers zijn present op deze plekken waar jongeren zijn: op straat, op school, in het park, in winkelcentra en op sociale media. Zij zijn in staat om (kwetsbare) jongeren te bereiken en langdurige relaties met hen aan te gaan. Zij kennen de jongeren en hun omgeving en zijn ook buiten kantooruren bereikbaar.

Jongerenwerkers hebben een unieke publieke pedagogische functie:

  • Ze stimuleren de persoonlijke √©n sociale ontwikkeling van jongeren,
  • behartigen indien nodig hun belangen,
  • en geven grenzen aan.

De bijdrage aan de persoonlijke vorming kan bestaan uit het stimuleren van:

  • talentontwikkeling,
  • het functioneren als rolmodel,
  • het helpen opbouwen van een sociaal netwerk,
  • het helpen aanpakken van persoonlijke of sociale problemen,
  • het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding,
  • het bevorderen van actieve participatie in de samenleving
  • en het vinden van een toekomstperspectief.

Boost wil dit gat in het vrij toegankelijke veld vullen met kwalitatief, nieuwe stijl jongerenwerk. Nieuwe stijl betekent dat jongeren niet alleen maar consumeren, maar ook participeren en dat alles op basis van wederkerigheid: jongeren investeren mee in het sociale kapitaal van onze maatschappij op hun eigen talentvolle manier.

Jongerenwerkers van Boost onderscheiden zich van jeugdzorgwerkers door hun primair ontwikkelingsgerichte benadering en aansluiten met trendy middelen bij de doelgroep. Ze onderscheiden zich van sociaal werkers door hun specialistische kennis van en ervaring met jeugdigen en hun leefwereld. Respect voor de vragen, de behoeften, de waarden, de talenten en de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep staan centraal.