Boost Activiteiten

Boost jongerenwerk werkt preventief in de gemeente Roosendaal.
Boost zoekt kinderen en jongeren op en maakt zichzelf bekend.

Boost doet dat op scholen, op straat, in wijkhuizen, maar ook online.

Hieronder een overzicht van de werkzaamheden van Boost:

  • Boost Vreedzaam: Boost werkt samen met stagiaires, jongeren en kinderen aan Vreedzame Wijken in Roosendaal. Meer weten? http://www.stichtingvreedzaam.nl/vreedzame_wijk/startpagina.html
  • Boost Talentmix: Boost kijkt naar talenten en mogelijkheden van kinderen en jongeren. Boost gebruikt daarvoor een test en lessenserie waarbij kinderen nadenken over hun eigen unieke talent en gestimuleerd worden er echt iets mee te doen.
  • Boost in the hood: Boost heeft een Amerikaanse schoolbus waarmee ze naar plekken rijdt en kinderen en jongeren ontmoet en leert kennen wat hun mogelijkheden zijn.
  • Boost buiten spelen: Boost vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren in de buitenlucht bezig zijn en de wereld ontdekken door middel van spel. Boost organiseert daarom bijvoorbeeld elk jaar de Nationale Buitenspeeldag in Roosendaal.
  • Boost op het Da Vinci College: Boost werkt ook samen met het Da Vinci College. Boost maakt contact met jongeren in de pauzes en neemt tijd om naar ze te luisteren en met ze mee te denken. Ook denken het Da Vinci College en Boost samen na over hoe ze het beste jongeren kunnen laten ontwikkelen op of rond de school.