Mogelijkheden

Gastles op Avans.
Gastles op Avans.

Stichting Boost kan op verschillende manieren ingeschakeld worden. Enkele daarvan noemen we hieronder. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden met ons te bespreken.

  1. Het is mogelijk om Boost per klus in te schakelen. Als organisatie, school of gemeente heeft u mogelijk een specifieke opdracht of jongere waar u een oplossing voor zoekt.
  2. Preventief jongerenwerk binnen een gemeente: hierbij verzorgen we het hele preventieve, maar ook curatieve jongerenwerk van dagbesteding tot en met het straathoekwerk.
  3. Regiehouder risicojongeren: Boost heeft zoveel ervaring in het oplossen van overlastsituaties en kan een duidelijke rol spelen in de oplossing ervan.
  4. Workshops: Boost kan zowel naar professionals als vrijwilligers verschillende workshops aanbieden als het gaat over jongeren. Ook kan Boost allerlei preventie bijeenkomsten organiseren voor zowel jongeren als ouders. Boost geeft workshops met een originele en eigentijdse invulling. Waar nodig kan ook een vervolgtraject worden afgesproken met extra begeleiding daar waar dat nodig is.
  5. Advisering: Boost heeft jarenlange ervaring met het werken met jongeren, ervaring met straatcultuur, overlastgevende groepen en talentontwikkeling. Deze kennis brengen wij graag over op andere jeugd professionals. Bijvoorbeeld middels begeleidingstrajecten.

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Gebruik daarvoor de contactpagina.