VREEDZAME WIJK

Bij De Vreedzame Wijk wordt de succesvolle methodiek De Vreedzame School toegepast op wijkniveau. Kinderen leren op een vreedzame manier conflicten op te lossen en elkaar en andere buurtbewoners positief te benaderen.

Wat is de Vreedzame Wijk?

De Vreedzame Wijk komt voort uit De Vreedzame School. Dit is een methodiek waarin kinderen binnen de muren van de basisschool leren om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen en elkaar positief tegemoet te treden. In De Vreedzame Wijk wordt deze schoolaanpak verbreed naar de wijk. De principes van De Vreedzame School worden overgenomen door jeugdvoorzieningen in de wijk, waardoor er meer pedagogische samenhang ontstaat.

Wat levert het op?

Doordat verschillende opvoedingsmilieus worden geïntegreerd, ontstaat er meer pedagogische samenhang in de wijk. Dit is belangrijk omdat kinderen in sommige wijken in gescheiden werelden leven (school, thuis, straat). Door uitbreiding van de principes naar wijkniveau, wordt het voor hen duidelijk dat er overal dezelfde verwachtingen zijn gehanteerd, en dezelfde regels en afspraken gelden. Tegelijkertijd wordt er door iedereen gewerkt aan een veilig, positief sociaal klimaat, waarin participatie centraal staat. Dit biedt een alternatief voor de straatcultuur.

Hoe werkt de Vreedzame Wijk?

In een Vreedzame Wijk werken alle jeugdvoorzieningen volgens dezelfde principes. Een voorbeeld van zo’n principe is ‘Conflicten lossen we op een vreedzame manier op’. Deze principes worden duidelijk gecommuniceerd en hangen op zichtbare plekken, waardoor ze voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast worden kinderen, net als in De Vreedzame School, opgeleid tot mediatoren. Zij bemiddelen indien nodig bij conflicten in de wijk.